W ramach realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap II”  ogłoszono postępowanie przetargowe na zadanie dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Starym Dybowie. Kontrakt obejmuje budowę ok. 5,5 km sieci kanalizacyjnej oraz 1,7 km sieci wodociągowej. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 1 marca 2018 roku. Przedsiębiorstwo Wodociągów i…

Dobiegł końca pierwszy etap budowy sieci kanalizacyjnej w Słupnie, w ul. Bieszczadzkiej. Kolejny etap budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Słupnie w związku z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap II” obejmie ulice leżące pomiędzy ul. Spacerową i ul. Przejściową. Prace zaplanowano na rok 2018 i 2019. Jednocześnie prowadzone…