Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Radzyminie przystąpiło do realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap II”, stanowiącego kontynuację działań mających na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb, poprawę stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie mieszkańcom aglomeracji Radzymin odpowiedniej jakości wody pitnej. Projekt…