Dobiegł końca pierwszy etap budowy sieci kanalizacyjnej w Słupnie, w ul. Bieszczadzkiej. Kolejny etap budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Słupnie w związku z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap II” obejmie ulice leżące pomiędzy ul. Spacerową i ul. Przejściową. Prace zaplanowano na rok 2018 i 2019. Jednocześnie prowadzone…

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Radzyminie przystąpiło do realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap II”, stanowiącego kontynuację działań mających na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb, poprawę stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie mieszkańcom aglomeracji Radzymin odpowiedniej jakości wody pitnej. Projekt…