Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie kontynuuje działania związane z gospodarką wodno-ściekową na terenie Gminy Radzymin. W ramach Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap II” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej wybudowane zostanie ponad 78 km sieci kanalizacyjnej oraz ponad 10 km sieci wodociągowej w miejscowościach Radzymin,…