„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap II” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie, kontynuuje działania związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dotychczas w ramach Projektu wybudowane zostało 60 km sieci kanalizacyjnej oraz 8 km sieci…