Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie, kontynuuje działania związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Obecnie zbliża się ku końcowi budowa sieci kanalizacyjnej i odcinków sieci wodociągowej w Słupnie i Sierakowie oraz rozpoczęły się prace budowlane mające na celu zwodociągowanie i skanalizowanie…