„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap II” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie, kontynuuje działania związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej w sieć kanalizacyjną i wodociągową  zaopatrzone zostały miejscowości: część…

Zbliża się ku końcowi realizowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Projekt: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap II”. W ramach Projektu wybudowano dotychczas 67 km sieci kanalizacyjnej oraz 8 km sieci wodociągowej. Trwają jeszcze prace budowlane w miejscowościach Ciemne i Słupno, które zakończą się do 2023 roku.…