Postęp prac wygląda następująco: Ulice w których wykonano kanalizację: Ul. Żeromskiego (od Al. Jana Pawła II do granicy z Sierakowem) Ul. boczna od Żeromskiego dz. 183, Ul. boczna od Żeromskiego dz. 172, Ul. boczna od Żeromskiego dz. 207/39, Ul. boczna od Żeromskiego dz. 500/97, Ul. Gościniec, Ul. Kubusia Puchatka, Ul. Chabrowa, Ul. Jaśminowa, Ul. Agawy,…

18 października 2019 roku została podpisana umowa na zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Ciemne. Umowa została zwarta z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego tj.  konsorcjum firm: AQUA-BUD Artur Karpiński, Kołaków 74, 05-254 Dąbrówka WOD-BUD Jarosław Karpiński, Trojany, ul. Wodna 7, 05-252 Dąbrówka PLAST-BUD Zofia i Kazimierz Olszewscy Sp. J., ul.…

W Słupnie trwa obecnie budowa sieci kanalizacyjnej oraz fragmenty sieci wodociągowej w obszarze ulicy S. Żeromskiego na odcinku od ulicy Szkolnej do Alei  Jana Pawła II. Skanalizowanie kolejnej części Słupna tj. obszaru od ulicy Szkolnej do ulicy Ekologicznej jest na etapie pozyskiwania pozwolenia na budowę – roboty budowlane rozpoczną się w 2020 roku. W Sierakowie…