Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie kontynuuje działania związane z gospodarką wodno-ściekową na terenie Gminy Radzymin.

W ramach Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap II” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej wybudowane zostanie ponad 78 km sieci kanalizacyjnej oraz ponad 10 km sieci wodociągowej w miejscowościach Radzymin, Stary Dybów, Ciemne, Słupno i Sieraków. Zakończenie realizacji Projektu planuje się na koniec II kwartału 2023 roku.

Realizacja zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową jest bardzo ważną inwestycją, gdyż przyczynia się do ograniczenia ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb oraz dostarczania mieszkańcom wody pitnej odpowiedniej jakości. Ponadto dzięki prowadzonym działaniom poprawi się stan środowiska naturalnego oraz zostaną stworzone korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw na terenie Gminy Radzymin działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.