Dobiegł końca pierwszy etap budowy sieci kanalizacyjnej w Słupnie, w ul. Bieszczadzkiej. Kolejny etap budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Słupnie w związku z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap II” obejmie ulice leżące pomiędzy ul. Spacerową i ul. Przejściową. Prace zaplanowano na rok 2018 i 2019.

Jednocześnie prowadzone są prace budowlane w ul. Ogrodowej w Radzyminie. Za utrudnienia w ruchu komunikacyjnym przepraszamy.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Radzyminie Sp. z o.o. informuje, że została podpisana umowa z Wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacyjnej w zlewni ul. Batalionów Chłopskich oraz ulicach Wycinki, Patriotów Zacisznej, Kossaka i Królewskiej. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu przetargowym.