W ramach realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap II”  ogłoszono postępowanie przetargowe na zadanie dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Starym Dybowie. Kontrakt obejmuje budowę ok. 5,5 km sieci kanalizacyjnej oraz 1,7 km sieci wodociągowej. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 1 marca 2018 roku.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Radzyminie Sp. z o.o. informuje, że budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Ogrodowej, Korczaka i bocznych zostanie wkrótce ukończona. W okresie wiosennym wykonane zostaną ostatnie prace związane z odtworzeniem nawierzchni dróg. Na ten czas zaplanowano również kontynuację robót budowlanych w Słupnie w rejonie ulic Jana Pawła II, Spacerowej i Ogrodowej.