Roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zostały zakończone. W dniu dzisiejszym (16 kwietnia) odbędzie się odbiór nawierzchni w ul. Ogrodowej oraz bocznych od Ogrodowej. Odbiór nawierzchni w ul. Malowniczej odbędzie się w późniejszym terminie, ze względu na konieczność doziarnienia gruntu.