Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Radzyminie w dniu 20 maja 2020r. ogłosiło przetarg na ostatnie zadanie realizowane w ramach Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zadanie obejmuje skanalizowanie miejscowości Słupno w obszarze ulic Sąsiedzkiej, Przyjaznej oraz C.K. Norwida i bocznych poprzez budowę ok. 6,5 km sieci kanalizacyjnej. Wybudowane zostanie również ok. 0,5 km sieci wodociągowej. Planuje się zakończenie zadania do końca czerwca 2023 roku.

Obecnie trwają prace budowlane w ulicy H. Sieniewicza w Słupnie, natomiast pod koniec trzeciego kwartału rozpocznie się budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Ciemnem.