W ramach realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap II”  ogłoszono postępowanie przetargowe na zadanie dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Starym Dybowie. Kontrakt obejmuje budowę ok. 5,5 km sieci kanalizacyjnej oraz 1,7 km sieci wodociągowej. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 1 marca 2018 roku. Przedsiębiorstwo Wodociągów i…