„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap II” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie kontynuuje realizację Projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap II”. Obecnie budowana jest sieć kanalizacyjna…