Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie, kontynuuje działania związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Obecnie zbliża się ku końcowi budowa sieci kanalizacyjnej i odcinków sieci wodociągowej w Słupnie i Sierakowie oraz rozpoczęły się prace budowlane mające na celu zwodociągowanie i skanalizowanie…

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Radzyminie w dniu 20 maja 2020r. ogłosiło przetarg na ostatnie zadanie realizowane w ramach Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie obejmuje skanalizowanie miejscowości Słupno w…