Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie, kontynuuje działania związane z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Obecnie zbliża się ku końcowi budowa sieci kanalizacyjnej i odcinków sieci wodociągowej w Słupnie i Sierakowie oraz rozpoczęły się prace budowlane mające na celu zwodociągowanie i skanalizowanie miejscowości Ciemne.

W dniu 13 sierpnia 2020 roku podpisana została umowa na budowę sieci kanalizacyjnej w Nowym Słupnie – ostatnim zadaniu realizowanym z wykorzystaniem środków unijnych. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp.  z o.o., INSBUD Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa z siedzibą w Tarnowie. Obecnie trwają prace projektowe.  Zakończenie budowy przewiduje się w terminie do końca 2022 roku.