„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap II”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie kontynuuje realizację Projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap II”.

Obecnie budowana jest sieć kanalizacyjna i wodociągowa w miejscowości Ciemne i zbliża się ku końcowi budowa sieci kanalizacyjnej w Słupnie. W trzecim kwartale bieżącego roku rozpoczną się prace budowlane w miejscowości Nowe Słupno.

Dotychczas w ramach Projektu wybudowane zostało około 45 km sieci kanalizacyjnej i 5 km sieci wodociągowej. Docelowo ma powstać około 70 km sieci kanalizacyjnej i ponad 10 km sieci wodociągowej.

Finansowe wsparcie z funduszy unijnych przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego i wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców gminy Radzymin.